Zapisy do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Jazowsku ogłasza 
zapisy do oddziału przedszkolnego 
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Jazowsku na rok szkolny 2017/2018. 

  • Zapraszamy rodziców kandydatów na zapisy do oddziału przedszkolnego w dniach:

27.02.2017r. (poniedziałek),
28.02.2017r. (wtorek),
01.03.2017r. (środa)
w godzinach od 13.00 – 15.00 (budynek Szkoły Podstawowej, sala nr 10 – „zerówka”)

  • Wnioski można składać również w sekretariacie od 15.02.2017r. do 13.03.2017r 
    w godzinach 8.00 do 15.00

Zapraszamy!

Wnioski:

 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w ZSG w Jazowsku (dla dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego)

 Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego w  Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Jazowsku 

 

Załaczniki do wniosków:

 Oświadczenie o wielodzietności

 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu

 

Procedury i terminy:

 Procedura rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Jazowsku

 Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018