Wykaz podręczników

Poniżej zamieszczono wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jazowsku w roku szkolnym 2016/2017.

Przypominamy, że w roku szkolnym 2016/2017 rodzice uczniów klas I, II,III,IV i V szkoły podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum nie będą kupować podręczników, materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły.

Szkoła Podstawowa

 oddział 0 

 klasa 1(darmowe podręczniki)

 klasa 2 - (darmowe podręczniki)

 klasa 3 - (darmowe podręczniki)

 klasa 4 - (darmowe podręczniki)

 klasa 5 (darmowe podręczniki)

 klasa 6


Gimnazjum

 klasa 1 - (darmowe podręczniki)

 klasa 2 - (darmowe podręczniki)

 klasa 3

 

Pliki zapisane są w formacie doc