Egzamin gimnazjalny

Prezentacja dotycząca egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/17 >>> 

 

Terminy egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017: